Našim cieľom je poskytnúť podporu pri riešení problémov so zabezpečením transponder IMMO čipov ktoré sú dnes súčasťou každého motorového vozidla a motocyklov. 

Transponder IMMO čip sa nachádza v štartovacích kľúčoch a je jedným zo základných ochranných prvkov, ktorý chráni motorové vozidlá  pred odcudzením 

  • Dobrý IMMO = Dobré vozidlo

    Iba vhodný transponder IMMO čip je možné pripárovať k Vášmu vozidlu. 

  • Správna informácia nad zlato.

    U nás nájdete zoznam transpoderov IMMO, katalóg  autokľúčov, servis manuály, postupy a rady.

  • Žiadne poplatky.

     Všetky nami poskytované informácie sú bezplatné.